top of page
IMG_4212.heic

KICK-OFF

Alla kick-offer skräddarsys tillsammans med företaget. Räkna med ca 1-2 timmars förberedande möte. Min rekommendation är att avsätta en eller två heldagar per år, men det går även bra att göra mindre övningar på kortare tid. Upplägget funkar både fysiskt och digitalt. Jag skickar offert efter personligt möte. Nedan hittar du exempel på övningar och teman som jag brukar jobba med.

 

SUSTAINABLE BUSINESS CANVAS

Vi arbetar igenom hela eller delar av The Sustainable Business Canvas med målet att få en tydlig karta över företagets tjänster/produkter och erbjudanden samt processer. Detta passar ett företag i uppstartsskede eller i förändring. Dessa områden ingår: Team, Kunder, Branding, Affärsidé(er), Processer, Framtidstrender, Hållbarhet, Påverkan, Ekonomi.

 

PROCESSER OCH RUTINER

Vi fokuserar på ett för företaget viktigt område. Det kan handla om hur man tar in jobb, hur man bemöter kunder, effektiviserar leveranser etc. Allt efter företagets behov.

 

VÄRDEGRUND

Vi utforskar gruppens gemensamma värderingar, pratar om jargong, kundbemötande, internkomunikation etc. Målet är att ta fram en skriftlig värdegrund som alla i företaget kan stå bakom.

 

FEEDBACK

Vi lär oss att ge och ta konstruktiv feedback. En övning som brukar vara väldigt uppskattad!

 

FÖRETAGSHJULET

Vi använder oss av Företagshjulet för att hitta balans och upptäcka vilka områden ni behöver fokusera på. Målet är att ta fram en åtgärdsplan.

Pris: 20 000 kr för heldag. Vid flera dagar lämnas rabatt. Kontakta mig så berättar jag mer!

bottom of page